E-kassa operatorunun qeydiyyatı

E-kassa operatorunun qeydiyyatı

E-kassa operatoru kimi qeydiyyatdan keçmək istəyən hüquqi şəxs portal üzərindən gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə təsdiqlənmiş ərizə ilə Dövlət Vergi Xidmətinə müraciət edir. Qeyd olunan ərizəyə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan sənədlər əlavə olunur.
Növbəti mərhələdə hüquqi şəxsin tələblərə uyğunluğu yoxlanılır və yoxlamanın nəticəsi olaraq həmin tələblərə cavab verən hüquqi şəxsə texniki sınaq üçün e-kassa modelinin bir nümunəsi və sahələrarası ekspert komisiyası tərəfindən müəyyən edilən sənədlərin komissiyaya təqdim edilməsi barədə bildiriş göndərilir.
Sahələrarası ekspert komissiyasının tapşırığına əsasən, təqdim edilmiş e-kassa modelinin nümunəsinin texniki sınağı həyata keçirilir. 

Daha ətraflı

Qeydiyyatın ləğv olunması

E-kassa operatorunun qeydiyyatı məcburi və könüllü əsasda ləğv oluna bilər. E-kassa operatorunun qeydiyyatının ləğvi üçün əsaslar aşağıdakılardır:
       - Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı ləğv edildikdə;
   - E-kassa operatoru sahibkarlıq fəaliyyətini və digər vergi tutulan əməliyyatlarını 6 aydan çox müddətə müvəqqəti dayandırdıqda;
      - E-kassa operatoru tərəfindən dövlət reyestrinə daxil edilmiş e-kassa modeli üzrə məlumatlar 1 (bir) il müddətində Dövlət Vergi Xidmətinin informasiya sisteminə daxil edilmədikdə;
     - Qanunvericilikdə e-kassa operatoruna qarşı qoyulan tələblərdən hər hansı biri pozulduqda (dövlət büdcəsinə vergilər, işsizlikdən sığorta və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə borcu olmamasına dair müddəalar istisna olmaqla);
       - E-kassa operatorunun istifadəçiyə vergidən yayınma ilə əlaqədar şərait yaratdığı aşkar olunduqda;
       - Özünün müraciətinə əsasən.

Daha ətraflı