E-kassaya keçid

Azərbaycan Respublikasında e-kassaların istifadəsi və istismarı ilə bağlı yeni qaydalar tətbiq olunub və artıq ölkə ərazisində 4 mərhələdən ibarət olmaqla e-kassaların keçidinə başlanılıb.

E-kassanı necə əldə etmək olar?

E-kassaları əldə etmək niyyətində olan vergi ödəyicisi qeydiyyatdan keçmiş e-kassa operatoruna müraciət etməli və müvafiq sənədləri təqdim etməlidir.
Qeyd edək ki, həm dövlət reyestrinə daxil edilmiş e-kassalar, həm də qeydiyyata alınmış e-kassa operatorları barədə məlumatları portalın “Reyestrə salınmış e-kassaların siyahısı” və “E-kassa operatorları və kassaların stoku” alt menyularından əldə etmək olar.
E-kassa operatoru tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydalara uyğun olaraq uçota alınmış e-kassa vergi ödəyicisinin ticarət obyektində quraşdırılır.
E-kassa vergi ödəyicisi tərəfindən elektron kabinet vasitəsilə e-kassanın qəbul aktı təsdiq olunduqdan sonra aktivləşdirilir.

E-kassanın istifadəçiləri

Aşağıdakı fəaliyyət növləri istisna olmaqla, pərakəndə ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti üzrə nağd pul hesablaşmaları müəyyən edilmiş meyarlara cavab verən və Dövlət Vergi Xidmətinin elektron informasiya sisteminə qoşulan e-kassa vasitəsilə həyata keçirilməlidir.
      • Qəzet və jurnalların satışı (belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olduqda);
      • Kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada satışı;
    • Səyyar, bazarlarda və digər kütləvi ticarət yerlərində piştaxtadan, avtomobildən və qoşqu vasitələrindən pərakəndə satış fəaliyyəti;
      • Qiymətli kağızların və lotereya biletlərinin satışı;
      • Elektrik enerjisi, qaz, su, isti su təchizatı və mərkəzi qızdırma sistemi obyektlərinin fəaliyyəti.