E-kassanın istismarına dair tövsiyələr

E-kassanın istismarına dair tövsiyələr

İstismar zamanı e-kassada problem yarandıqda, e-kassa istifadəçisi dərhal vergi orqanlarına və e-kassa operatoruna məlumat verməlidir. E-kassa işlək vəziyyətdə olmadıqda, e-kassa operatoru bu barədə məlumat aldığı andan etibarən qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddət ərzində təmir işlərinin görülməsini təmin etməlidir.
E-kassa və onun tərkib hissəsi olan nəzarət mexanizmi qurğusunda yaranmış problemin qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddət ərzində aradan qaldırılması mümkün olmadıqda, e-kassa operatoru tərəfindən qanuvericilikdə müəyyən olunmuş tədbirlər həyata keçirməlidir.
Nəzarət mexanizmi qurğusu yararsız hala düşdükdə e-kassa operatoruna təqdim edilməli və e-kassa operatoru yoxlanılması üçün onu Dövlət Vergi Xidmətinə göndərməlidir. Bu zaman, nəzarət mexanizmi qurğusunda olan məlumatların dəyişdirilməsi məqsədilə hər-hansı əməliyyatların aparılıb-aparılmadığı Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən yoxlanılır.